...

معرفی کادر مجتمع مدارس مسجد صفا

آقای حاجیان زاده آقای حاجیان زاده مدیریت مجتمع
آقای حاجیان زاده مدیریت مجتمع کارشناس مهندسی مکانیک جزئیات پروفایل
آقای درویش آقای درویش معاونت روابط عمومی
آقای درویش معاونت روابط عمومی کارشناس ارشد روابط عمومی جزئیات پروفایل
آقای جانی زاده آقای جانی زاده معاونت آموزشی
آقای جانی زاده معاونت آموزشی دکترای مهندسی مکانیک جزئیات پروفایل
آقای امیر آبادی آقای امیر آبادی معاونت تربیتی
آقای امیر آبادی معاونت تربیتی دکترای مهندسی پزشکی جزئیات پروفایل
آقای هوشمند نیا آقای هوشمند نیا معاونت مالی
آقای هوشمند نیا معاونت مالی کارشناسی مهندسی صنایع جزئیات پروفایل
آقای محمودی آقای محمودی معاونت انفورماتیک
آقای محمودی معاونت انفورماتیک کارشناسی مهندسی نرم افزار جزئیات پروفایل

shell indir php shell php shell web shell php shell indir shell bypass php shell Exploit,Web hack Tools https://phpshellscripts.com/